Digitalizácia v zubnom lekárstve

Stomatológia prešla v posledných rokoch veľkými zmenami. Prišla digitálna technológia, zrodilo sa veľa nových postupov, riešení a dentálnych materiálov. Nie je prehnané povedať, že zubné lekárstvo je dnes najinovatívnejším odvetvím zdravotníctva.

Budúcnosťou stomatológie je digitalizácia. Ohľadom na túto skutočnosť sú dnes počítače a počítačový softvér neoddeliteľnou súčasťou práce zubných lekárov. Digitalizácia zjednodušuje nielen prácu zubárov, ale prináša aj jednoduchosť a viacej pohodlia aj pre pacientov.

Na zubnej klinike AXIS-DENT je pre nás prioritou čo najväčší komfort pacienta. V duchu neustáleho vývoja naša zubná klinika disponuje moderným vybavením.

Skener iTERO

Na klinike AXIS-DENT pracujeme so skenermi iTERO od Invisalign. Pohodlne a jednoducho naskenujú vaše zuby, softvér spracuje údaje a už o pár minút vidíte nezáväznú vizualizáciu liečby. Tá vám ukáže, ako sa váš chrup vyrovná počas liečby.

Skener 3 Shape 

Bezdrôtový intraorálny skener 3 Shape TRIOS® umožňuje nám rýchle a jednoduché skenovanie, zabezpečuje komfort pacienta a skracuje čas ošetrenia v kresle. To všetko pri mimoriadnej presnosti, potvrdenej viacerými štúdiami.

Digital Smile Design 

Je unikátnou novinkou, ktorá umožňuje dosiahnuť prirodzený a krásny úsmev. DSD je digitálny plánovací a komunikačný nástroj používaný v kozmetickej stomatológii na vytvorenie virtuálnej simulácie želaného úsmevu pacienta. Zahŕňa zhotovenie digitálnych fotografií, videí a skenov pacientových existujúcich zubov, ďasien a úsmevu. Použije sa na plánovanie a návrh nového úsmevu pacienta, pričom sa zohľadňujú faktory, ako je symetria tváre, poloha pier a tvar a veľkosť zubov.

3D tlačiareň Asiga

Ako jedna z mála zubných kliník na Slovensku máme špičkovú 3D tlačiareň Asiga, ktorá pracuje na princípe vytvrdzovania tekutej polymérovej živice ožarovaním pomocou projektora. Táto metóda je rýchla a presná. Vďaka tomu pri výrobe udržiavacieho strojčeka (tzv. Essix) nepoužívame sadrový model a pre pacienta nepríjemné odtlačky. Váš chrup sa totiž iba naskenuje a 3D tlačiareň potom vytvorí model, ktorý je dokonalou náhradou sadrového modelu.

Zirkonzahn M2 Dual

Na klinike AXIS-DENT máme v Nemecku vyvinutú frézu Zirkonzahn, ktorá je navrhnutá tak, aby vyrábala najtrvalejšie, najpresnejšie a kvalitné protézy. Samotná technológia je počítačom podporovaný návrh a výroba, pri ktorej bola úplne vylúčená možnosť ľudskej chyby. Veľkú časť práce vykonávajú stroje, ale na dosiahnutie dokonalého prírodného efektu je nevyhnutná aj ľudská práca. Fréza Zirkonzahn je vhodná na výrobu zubnej korunky, mostíkov, korunky na implantáty aj na výrobu keramických výplň (inlay/onlay). Môže sa použiť aj v ortodoncii, je vhodný aj na výrobu ortodontických dláh.

Zirkonzahn Skener s900 

3-kamerový skener 3D zubných modelov, ktorý digitalizuje fyzický model do súboru 3D údajov a následne dokáže premietnuť tradičný zubný model na röntgenový prístroj.

Röntgeny

Disponujeme panoramatickým röntgenom - OPG, teleröntgenom - TELE rtg a malým zubným röntgenom - IO rtg. Táto technológia je dnes neoddeliteľnou súčasťou vstupného vyšetrenia a systému pravidelných kontrol v ambulancii zubného lekára, pričom pacienta zaťažuje len minimálne žiarenie. Podáva komplexný pohľad na zuby, kostné tkanivá, v ktorých sú zuby osadené a zároveň má dôležitý význam pri odhaľovaní rakovinových ochorení v okolí zubov. Na klinike AXIS-DENT poskytujeme aj jedinečnú 3D diagnostiku CBCT. V porovnaní s klasickým CT má výrazne zníženú radiačnú záťaž a poskytuje oveľa viac informácií a teda aj odhalených problémov oproti panoramatickému röntgenu. CBCT diagnostiku vykonávame na špičkovom prístroji Orthophos SL.

Naše dentálne centrum poskytuje svoje röntgenologické služby pre širokú verejnosť, nielen pre našich pacientov. Na RTG vyšetrenie sa neobjednáva, je na počkanie. Výstupy vyšetrenia zasielame emailom alebo exportujeme na CD/DVD a pacient si ich odnáša so sebou.

Dental Monitoring

U nás je súčasťou čeľustno-ortopedickej liečby Dental Monitoring - virtuálne monitorovanie ortodontickej liečby na diaľku kontrolované umelou inteligenciou. Je to systém na monitorovanie liečebného plánu pomocou scanboxu (prístroj na skenovanie zubov) a mobilného telefónu pacienta. Aplikácia umožňuje pravidelne posielať skeny zubov, udržať neustálu komunikáciu s ambulanciou a byť pod neustálym odborným dohľadom. Čeľustný ortopéd vie pozorne sledovať priebeh liečby, a pacient sa vyhne nadbytočným kontrolám v ambulancii. Liečba je rýchlejšia a efektívnejšia.